Moskwa moja lubow

Kolorowe kopu?y jakimi szczyci si? ?wi?tynia Wasyla B?ogos?awionego, to rzadko?? w architekturze cerkiewnej. Zwykle ortodoksyjne ko?cio?y s? du?o mniej pstrokate.


Nie sposb si? w niej zakocha? od pierwszego wejrzenia.
Przera?a ogromem, przestrzeni?,
przyt?acza architektur? i kolorami,
onie?miela z?otem oraz przepychem.
Jednak jej rozmach i pi?kno nikogo nie pozostawiaj? oboj?tnym. Rozpala zmys?y.
Nie pozwala o sobie zapomnie?.
Nasz romans trwa ju?
od dwudziestu lat.
Bo Moskwa to dla mnie miasto mi?o?ci.
Mojej mi?o?ci.

Wpis jest wersj? autorsk? (czyli przyd?ug?) tekstu, ktry ukaza? si? w magazynie PANI w 11.2018 r.

Read more →

Kibicuj? razem z tat?. Nie wa?ne komu

Kibice pi?karscy w stylu multikulti 12.06.2012 mecz Polska-Rosja

 

Roboczy fragment ksi??ki
,,Pary? – Moskwa z dzieckiem na r?ku”
#pary?moskwazdzieckiemnar?ku
(fragment autorski)
Read more →

Ma?osolna ryba

thumb_DSC_0621_1024

Nowa gwiazda na naszym wigilijnym stole. Ma?osolny ?oso?, aromatu dodaj? mu siekany koperek, t?uczony czerwony pieprz, a mocy odrobina koniaku

Nasza polska Wigilia z roku na rok robi si? coraz bardziej multikuturalna albo precyzyjniej multikulinarna.

Read more →

#mojewielkieruskiewesele

IMG_8712 (1)

Moje wielkie ruskie wesele lansuje si? w Moskwie

Kiedy Polak po?lubia Rosjank?, mwi? o nim: szcz??ciarz! Ale kiedy Polka oddaje r?k? Rosjaninowi, nawet takiemu z francuskim paszportem kole?anki mdlej?, urz?dniczki sarkaj?, a w powietrzu wisi s?owo: skandal! Co si? stanie, kiedy w poznaniu przysz?ych te?ciw przeszkodzi deportacja, w weselny catering wmiesza si? konflikt zbrojny, a redaktor naczelna zapragnie zrobi? ze ?lubu temat numeru?
B?dzie i ?mieszno, i straszno!
O tym w ksi??ce ,,Moje wielkie ruskie wesele”, a wszystkona tle Pary?a oraz Moskwy i w nastroju komedii romantycznej doprawionej spor? dawk? ironii.

Lektura wprost idealna do zabrania do torby na pla??.
Jestem ciekawa czy wam si? spodoba. ?ycz? mi?ego czytania.
Czekam na wasze recenzje.

Do kupienia:

Czarne nale?niki na Maslenic?

IMG_0170

Na takie nale?niki ka?dy zwrci uwag?. Gwarantuj?! Dodatki najprostsze ?mietana i kawior. Jak na rosyjsk? kuchni? przysta?o

Jak najszybciej i najpro?ciej nauczy? si? obcego j?zyka? Wystarczy nudne wkuwanie s?wek zamieni? na co?, co sprawia przyjemno??. Oczywi?cie na samym pocz?tku nie warto rzuca? si? na przyjemno?ci wyrafinowane i intelektualnie wymagaj?ce. Read more →

Mie? czy nie mie?

Stary kalendarz do szuflady nowy do torebki

Stary kalendarz do szuflady nowy do torebki. Ma?y Ksi??? towarzyszy mi ju? od dwch lat

Kiedy rok temu zak?ada?am bloga obiecywa?am sobie, ?e b?d? oryginalna. ?adnych esejw na temat pi?kna wie?y Eiffla migocz?cej na tle rozgwie?d?onego paryskiego nieba. ?adnego powielania sm?tnych historii jak to pi?am z Ruskimi wdk? na Placu Czerwonym. Jednym s?owem mia?o by? o Francji i Rosji, o Pary?u i Moskwie inaczej. I co? I zaraz przeczytacie najbanalniejsze zdanie, jakie mo?e tylko wymy?li? frankofil. Read more →

Kulebiak na prawos?awn? Wigili?

kulebiak wigilijny

Kulebiak zawsze jest g?wn? atrakcj? wigilijnego sto?u. Niewa?ne Wigilia katolicka czy prawos?awna. Roboty sporo, kilka warstw, par? etapw przygotowa? ale kto raz sprbuje, b?dzie t?skni? za smakiem przez ca?y rok

?wi?towania ci?g dalszy. Dzi? prawos?awna Wigilia. Czas zakasa? r?kawy i jak na katolick? ?on? przysta?o przygotowa? prawos?awny kulebiak. Read more →

Rosyjska tradycyjna sa?atka na Nowy Rok

Sa?atka Olivier

Nasza sa?atka olivier w retro stylu lat 80. Ma?y Cz?owiek by? zachwycony

Dobrze pami?tam jak podczas mojej pierwszej zimowej wizyty w Moskwie zapyta?am Te?ciow? Moj?, co tradycyjnie w Rosji podaje si? na st? na Bo?e Narodzenie. By?am przygotowana, ?e us?ysz? o kulebiakach, ko?aczach, kutii, pielmieniach lub wyszukanych potrawach z czarnym kawiorem, a us?ysza?am: ,,c??a? ?????e (sa?at olivier; pol. sa?atk? olivier). Read more →

Pary? miasto obl??one

12281952_962393510466253_1995824002_o (1)

To mia? by? wspania?y romantyczny weekend. Przyjechali?my ze Stanw st?sknieni za Europ?. Zostawili?my Ma?ego Cz?owieka w Warszawie pod opiek?, st?sknionych z kolei za nim, dziadkw i ruszyli?my do Pary?a.

Read more →

Ktra jest godzina? W USA, Rosji i Europie

I ktra jest godzina? Nadzieje tylko w Interecie

I ktra jest godzina? Rozstrzygn?? pomo?e tylko m?dry sprz?t

Wyspani? Pospali?cie dzisiaj godzin? d?u?ej? Szcz??ciarze. Ja nie mia?am tyle farta, mi zaj??o dodatkowe 60 minut ustalenie, ktra w?a?ciwie jest godzina oraz ponowne poustawianie czasowych relacji z reszt? rodziny przebywaj?cej w innych strefach. Read more →