Tag Archives: Bu?at Okud?awa

Mie? czy nie mie?

Stary kalendarz do szuflady nowy do torebki

Stary kalendarz do szuflady nowy do torebki. Ma?y Ksi??? towarzyszy mi ju? od dwch lat

Kiedy rok temu zak?ada?am bloga obiecywa?am sobie, ?e b?d? oryginalna. ?adnych esejw na temat pi?kna wie?y Eiffla migocz?cej na tle rozgwie?d?onego paryskiego nieba. ?adnego powielania sm?tnych historii jak to pi?am z Ruskimi wdk? na Placu Czerwonym. Jednym s?owem mia?o by? o Francji i Rosji, o Pary?u i Moskwie inaczej. I co? I zaraz przeczytacie najbanalniejsze zdanie, jakie mo?e tylko wymy?li? frankofil. Read more →

Poci?g Pary? Moskwa, przystanek Warszawa Centralna 3:54

Spotkali?my go po drodze, gdzie? w Bia?orusi

Spotkali?my go po drodze, gdzie? w Bia?orusi

Mi?o?? mi?dzy Francj? a Rosj? jest wieczna. Jej przypiecz?towaniem, niczym d?ugi francuski poca?unek, sta? si? poci?g, ktry w roku 1960 po??czy? Pary? z Moskw?. Przemierza? on niemal ca?? Europ?, ??cznie 3217 km. A po?owa jego drogi wypada?a dok?adnie w Warszawie.

Read more →