Tag Archives: Mauzoleum

Moskwa moja lubow

Kolorowe kopu?y jakimi szczyci si? ?wi?tynia Wasyla B?ogos?awionego, to rzadko?? w architekturze cerkiewnej. Zwykle ortodoksyjne ko?cio?y s? du?o mniej pstrokate.


Nie sposb si? w niej zakocha? od pierwszego wejrzenia.
Przera?a ogromem, przestrzeni?,
przyt?acza architektur? i kolorami,
onie?miela z?otem oraz przepychem.
Jednak jej rozmach i pi?kno nikogo nie pozostawiaj? oboj?tnym. Rozpala zmys?y.
Nie pozwala o sobie zapomnie?.
Nasz romans trwa ju?
od dwudziestu lat.
Bo Moskwa to dla mnie miasto mi?o?ci.
Mojej mi?o?ci.

Wpis jest wersj? autorsk? (czyli przyd?ug?) tekstu, ktry ukaza? si? w magazynie PANI w 11.2018 r.

Read more →