Du?o szcz??cia na Stary Nowy Rok!

Stary Nowy Rok

Jak powiedzia?a kiedy? jedna z moich kole?anek: ,,Tobie to dobrze, wysz?a? za m?? za Prawos?awnego, przynajmniej nie musisz wys?uchiwa? co roku k?tni mi?dzy matk? a te?ciow?, do kogo na Wigili?. Mo?e i tak, ale z drugiej strony, kto z was by?by w stanie wytrwa? trzy tygodnie bezustannych ?wi?t? Grudzie? i stycze? to nie?atwe miesi?ce dla naszej rodziny.

Read more →

Pary? sta? si? dzi? stolic? ?wiata

pary? stolic? ?wiata

Mj blog nie ma ambicji politycznych. Nie chc?, aby rozpanoszyli si? w nim Le Pen, Putin, czy Kaczy?ski. Ludzie ci i tak maj? na moje ?ycie wi?cej wp?ywu ni? bym sobie tego ?yczy?a.Ale dzi? Pary? p?onie! Rozpalony przez emocje, strach, z?o??, nienawi??… Read more →

Ruszamy na wschd

Ruszamy na Wschd

Dzi? 05.01.2015 wyrusza nasz poci?g do Moskwy! No dobrze przyznam si?… Nasz wagon nie jest przyczepiony do lokomotywy kursuj?cej mi?dzy Pary?em a Moskw?. Tym razem wyruszamy ,,Polonezem, ktry rusza z Warszawy. Ale dla naszego dwuletniego Podr?nika to jeszcze niewielka r?nica. Ciuchcia jest ciuchcia! A w?a?ciwie powinnam napisa? CIUCHCIAAAA!!!

Read more →

Poci?g Pary? Moskwa, przystanek Warszawa Centralna 3:54

Spotkali?my go po drodze, gdzie? w Bia?orusi

Spotkali?my go po drodze, gdzie? w Bia?orusi

Mi?o?? mi?dzy Francj? a Rosj? jest wieczna. Jej przypiecz?towaniem, niczym d?ugi francuski poca?unek, sta? si? poci?g, ktry w roku 1960 po??czy? Pary? z Moskw?. Przemierza? on niemal ca?? Europ?, ??cznie 3217 km. A po?owa jego drogi wypada?a dok?adnie w Warszawie.

Read more →