Du?o szcz??cia na Stary Nowy Rok!

Stary Nowy Rok

Jak powiedzia?a kiedy? jedna z moich kole?anek: ,,Tobie to dobrze, wysz?a? za m?? za Prawos?awnego, przynajmniej nie musisz wys?uchiwa? co roku k?tni mi?dzy matk? a te?ciow?, do kogo na Wigili?. Mo?e i tak, ale z drugiej strony, kto z was by?by w stanie wytrwa? trzy tygodnie bezustannych ?wi?t? Grudzie? i stycze? to nie?atwe miesi?ce dla naszej rodziny.


Wszystko zaczyna si? 24.12 i ci?gnie si? nieustannie, a? do jutra, czyli do 14.01. Katolicka Wigilia w Polsce, Nowy Rok najbardziej rodzinne ?wi?to w Rosji, 06.01 Wigilia Prawos?awna i 13/14.01 Stary Nowy Rok. To prawdziwe zagro?enie dla mojej talii, w?troby M??a Mojego oraz prby ustalenia przez Syna Mojego kto i kiedy wk?ada prezenty pod choink?. No bo w ko?cu ile Ma?y Cz?owiek mo?e by? grzeczny w oczekiwaniu na otrzymanie zas?u?onej nagrody.

Najdziwniejszym z tych wszystkich ?wi?tecznych dni jest ?wi?to oksymoron Stary Nowy Rok. Czasami wydaje mi si?, ?e rewolucji uda?o si? zabra? Rosji ca?? wielopokoleniow? tradycj?. Bo przecie? prezenty dostaje si? tu na Nowy Rok, a nie na Bo?e Narodzenie i przynosi je Dziadek Mrz, a nie ?wi?ty Miko?aj. A na moje pytanie, co tradycyjnie podaje si? w Rosji na prawos?awn? Wigili?, najcz??ciej otrzymuje odpowied?: sa?atk? olivier (wi?cej o legendarnej sa?atce przeczytacie TUTAJ) . To odpowiedniknaszej sa?atki warzywnej z majonezem, tyle ?e wzbogaconej o dodatek mi?sny w postaci kie?basy doktorskiej. I nikt nie rozumie mojego zdziwienia, ?e to przecie? nie mo?e by? tradycyjna prawos?awna potrawa na postn? kolacj?. Z drugiej strony mimo tego, ?e rewolucja zmieni?a w 1918 roku w Rosji kalendarz julia?ski na gregoria?ski, wci?? w obchodzi si? tu nie tylko Nowy Rok pierwszego stycznia, ale rwnie? Nowy Rok wed?ug Starego kalendarza. Oczywi?cie je?li kto? jest wierz?cym i praktykuj?cym Prawos?awnym to nara?ony jest na pewnego rodzaju schizofreni?. Cerkiew bowiem, w ramach protestu wobec swobodnego zarz?dzania kalendarzem przez rewolucj?, nigdy nie zaakceptowa?a zmiany dat. Obrz?dek prawos?awny spokojnie si? toczy si? wi?c wed?ug rozk?adu julia?skiego. Wobec tego najwi?ksza impreza w kraju, Nowy Rok przypada na okres postu przed Wigili?, a Wigilia pojawia si? kiedy karnawa? imprez firmowych rozgrza? si? ju? do czerwono?ci. Na os?od? Rosjanie maj? dziewi?? dni wolnego od 01.01 a? do 09.01, co wcale nie poprawia kondycji ani talii ani w?troby.
Czasem w Rosji manipulowali zreszt? nie tylko rewolucjoni?ci, zabieraj?c obywatelom, przy przej?ciu na nowy kalendarz dwa tygodnie z ich ?ycia, ale rwnie? Dmitrij Miedwiediew. Chc?c zapewne przej?? do historii jako prezydent, ktry zatrzyma? czas, og?osi? koniec zmieniania czasu z letniego na zimowy i odwrotnie (o zmianie czasu w Rosji wi?cej znajdziecie TUTAJ). Niestety, kto? z?o?liwy, kto najwyra?niej nie ?yczy sobie by Miedwiediew trafi? do historii, w tym roku odwo?a? t? decyzj?.
Stary Nowy Rok jest troch? jak wyrostek robaczkowy, nie wiadomo do czego tak do ko?ca s?u?y, a wyci?? go jednak boli.
Ale co tam je?li jest ?wi?to trzeba ?wi?towa?.
Wszystkim ?ycz? szcz??liwego Starego Nowego Roku!!!

2 Thoughts on “Du?o szcz??cia na Stary Nowy Rok!

  1. No prosz?. Autor plus 5.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Post Navigation