Ruszamy na wschd

Ruszamy na Wschd

Dzi? 05.01.2015 wyrusza nasz poci?g do Moskwy! No dobrze przyznam si?… Nasz wagon nie jest przyczepiony do lokomotywy kursuj?cej mi?dzy Pary?em a Moskw?. Tym razem wyruszamy ,,Polonezem, ktry rusza z Warszawy. Ale dla naszego dwuletniego Podr?nika to jeszcze niewielka r?nica. Ciuchcia jest ciuchcia! A w?a?ciwie powinnam napisa? CIUCHCIAAAA!!!

Zarwno ja jak i ambasada Rosji ju? dawno przestali?my liczy?, ktra to ju? moja podr? do Moskwy, ale tym razem znowu jedziemy troch? w nieznane. Nie wiemy, co nas czeka w Rosji czasw kryzysu. Czy embargo na ?ywno?? wida? w sklepach ,,Piatiorka (Pi?tak, nazwa nawi?zuj?ca do pi?ciu kopiejek)? Czy niskie ceny ropy odbi?y si? na jako?ci futer na Moskiewskiej ulicy? Jak d?ugo b?dziemy si? wyk?ca? z przyjaci?mi na temat Ukrainy, Krymu i katastrofy malezyjskiego boeinga.

Nie dali?my si? ponie?? panice, nie przemycamy w?oskiego parmezanu, francuskiego fois gras, ani hiszpa?skiej jamon serrano, cho? ciocia M??a Mojego j? uwielbia. Na dnie walizki wieziemy tylko spory zapasik s?ynnej w Rosji krakowskiej oraz kilka paczek kabanosw. W ko?cu nikt nie jest w stanie wy?y? ca?y miesi?c bez normalnej kie?basy.

Mamy oczywi?cie rwnie? zapas jedzenia na drog?. Tak jak zwykle, dzi?ki mojej Mamie, mamy go tyle, ?e wystarczy?by nam na tras? Warszawa W?adywostok, ale w ko?cu jedziemy na Wschd…

Tu? przed wej?ciem do wagonu rzuci?am okiem na bilety, ktre ?ciska? w r?ku M?? Mj… I pomy?la?am sobie, jak bardzo przez ostatnie kilka lat zmieni?o si? PKP. I nie chodzi mi tu o Pendolino, a o najbardziej wysuni?t? w kierunku klienta flank? kolei, o kas? biletow?. Z nostalgi? wspominam mi?dzynarodow? kas? biletow? na starym przedremontowym Dworcu Centralnym w Warszawie, jeszcze nie tak dawno, bo w grudniu 2009 roku. Wyruszali?my wtedy do Rosji ca?? niezorganizowan? do granic mo?liwo?ci grup?. Moim zadaniem by? oczywi?cie zakup biletw. Grudzie? to okres zmiany rozk?adu jazdy. W 2009 roku by?a ona szczeglnie traumatycznym prze?yciem. Wyje?d?ali?my po ?wi?tach 27 grudnia, a rozk?adu nie by?o chyba do 20 grudnia. A jak nie ma rozk?adu to i biletw NIE MA. A jak ju? bilety rzucili…

Mi?dzynarodowa kasa biletowa Dworca Centralnego w Warszawie dzia?a?a wtedy troch? w podziemiu i to zarwno w przeno?ni jak i dos?ownie. Dobrze schowana przed oczami zagranicznych podr?nych gdzie? z ty?u, za g?wn? tablic? informacyjn? dworca. Nieliczni cudzoziemcy, ktry zdo?ali j? wykry?, wpadali na mur niezrozumienia. Nie rozumieli przy tym oni, bo kasjerki uparcie mwi?y do nich po polsku. A j?zyk nasz jak wiadomo trudny jest i nawet po dwch tygodniach pobytu trudno z?apa? cho?by jego podstawy, jak przyimki ,,do i ,,z oraz ,,z przesiadk? w Koluszkach. Po kilku j?zykowych potyczkach, ka?dy z nas Polakw stoj?cych w kolejce, w poczuciu konieczno?ci obrony pozycji Warszawy, jako europejskiej stolicy, wzi?? pod opiek? jednego cudzoziemca. Pami?tam heroiczn? walk? jednego z Naszych, o zamian? biletu pewnemu Hiszpanowi, ktry najpierw kupi? bilet, a dopiero potem pokaza? legitymacj? studenck? upowa?niaj?c? do zni?ki. Cz?owiek najwyra?niej nie do ko?ca panowa? nad ?ledzeniem procesu zakupu, nie by? czujny, a by? powinien! Uniesiony emocjami polski adwokat cudzoziemca, zapomnia? nawet, ?e za chwil? on sam b?dzie kupowa? bilet i rzucaj?c na szal? wszystko wykrzycza?:,,A dlaczego mwi Pani do niego po polsku, siedzi Pani w mi?dzynarodowej kasie! i wtedy pad?a odpowied? rodem z Barei z wyra?nym wyd?wi?kiem patriotycznym, jeszcze z czasw zaborw: ,,Bo tu jest Polska i tu si? mwi po polsku!. Nie dziwi? si? Wam czytaj?cym, jakbym nie s?ysza?a to sama bym nie uwierzy?a.

Dzi? w kasach jest zupe?nie inaczej. System elektronicznego numerowania kolejkowiczw, krzese?ka dla przysz?ych podr?nych, sprzedaj?cy biletw mwi? po angielsku z oksfordzkim akcentem, s? nawet czekoladki Lindor, dla tych ktrych poci?g w?a?nie zlikwidowano. Tak si? rozmarzy?am, ?e gdy przysz?a moja kolej og?upiona reklamami ,,Kupuj bilety nie wychodz?c z domu, zapyta?am, czy mog? w internecie kupi? te? bilet na poci?g do Moskwy. Mi?a Pani w mundurku stewardesy odpowiedzia?a zdziwiona: ,,Do Moskwy??? Nie. Do Berlina. Tak. DO Moskwy NIE….

Informacje praktyczne dla turystw:

Poci?g z Warszawy do Moskwy jedzie 16 godzin. Wsiada si? 15:59 na Dworcu Zachodnim a wysiada ok. 11 (czasu Moskiewskiego) na dworcu Bia?oruskim. W Warszawie lepiej wsi??? w?a?nie na Dworcu Zachodnim, bo tam poci?g d?u?ej stoi i mo?na spokojnie si? zadekowa?. A poza tym je?li podjedzie si? od ulicy Tunelowej to mo?na bez problemu zaparkowa? i to za darmo. Z dworca Bia?oruskiego odchodz? poci?gi do miast znajduj?cych si? na zachd Moskwy, ale dworzec ma te? dobre po??czenie kolejk? z lotniskiem Szeremietiewo. Wagony sk?adaj? si? z przedzia?w dwuosobowych (1 klasa) i trzyosobowych (2 klasa), co drugi dzie? za? z przedzia?w dwuosobowych i czteroosobowych (cena taka sama jak w przedzia?ach trzyosobowych). Uda?o nam si? wy?ledzi?, ?e je?li chce si? mie? gwarancje podr?owania w przedziale w dwie osoby, taniej jest wykupi? 2 bilety doros?e plus 1 bilet dla dziecka w przedziale trzyosobowym ni? kupi? 2 miejscwki w 1 klasie. Dziecka po?ycza? nie trzeba :).

Jedzenia bra? nie trzeba tak du?o jak my, lepiej da? si? ponie?? kulinarnej podr?y i sprbowa? specja?w kuchni bia?oruskiej. Mi?e panie dostarcz? wprost do przedzia?u: kurczaka, ziemniaczki, blinczyki (nale?niczki). Warto sprbowa? zw?aszcza dranikw, czyli plackw ziemniaczanych, z ktrych Bia?oru? s?yn??a w ZSRR.

Aby z Polski dotrze? kolej? do Rosji trzeba mie? zarwno wiz? do Rosji jak i wiz? tranzytow? przez Bia?oru?. Na za?atwienie wiz potrzeba ok. 2 tygodni, mo?na szybciej. Ale w tym przypadku szybciej znaczy dro?ej. Ok. 10 poci?g dociera do granicy, tam odprawa jak za starych dobrych czasw. Je?li ma troch? szcz??cia to i na przeszukanie baga?y mo?na si? za?apa?. Nast?pnie procedura zmiany k?, tak aby pasowa?y do szerszych torw.

Bez wizy tranzytowej zostaje si? deportowanym do Terespola. Jak przebiega deportacja, mo?e jeszcze kiedy? drobiazgowo opisz?, bo uda?o mi si? rwnie? na t? atrakcj? za?apa? :).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Post Navigation