Author Archives: Anna Tarasov

Test

Kraj w rozmiarze XXL

DSC_1114

Mapa, ktra mnie prze?laduje od lat. Tym razem z muzeum-plantacji tytoniu, atrakcji turystycznej P?nocnej Karoliny. Zadaniem turysty jest wbicie szpilki w mie?cie, z ktrego pochodzi. Moja w Warszawie by?a pierwsza, Moskwa by?a zaj?ta wi?c M?? Mj wbi? si? w Ka?udze, w ktrej sp?dzi? m?odzie?cze lata

Rosja wmiesza?a si? w moje ?ycie 15 lat temu, kiedy trafi?am do Pary?a na studia podyplomowe. Program Copernic, ktrego by?am stypendystk?, istnieje zreszt? do dzisiaj. Wtedy by? przeznaczony wy??cznie dla studentw ze wschodniej Europy, dzi? podobno nabra? bardziej afryka?skiego kolorytu. W 2000 roku stanowili?my weso?? grup? Polakw, W?grw, Rumunw, Czechw, S?owakw, Bu?garw i Rosjan. Mieszkali?my w jednym akademiku. Read more →

Moskiewski McDonald’s

Tak smakowa?a wolno??, a jak smakuje BigMac w USA?

McDonalds' w Raleigh Karolina P?nocna

Ka?dy porz?dny ameryka?ski McDonald’s ma przed budynkiem nie tylko ??te M, ale i ameryka?sk? flag?. Sie? to przecie? niemal ju? instytucja

Nasza ciuchcia wyruszy?a za ocean. Sp?dzimy w USA kilka, mo?e kilkana?cie tygodni. M?? Mj zajmie si? prac? nad ,,superfajnym informatycznym projektem, ja planuj? antropologiczne badania Nowego ?wiata. Czy uda mi si? potwierdzi? tez?, ?e Rosja bardziej przypomina Stany Zjednoczone ni? Europ?? Read more →

Ale dlaczego Saint-tienne?

Wyprawa do Saint-Etienne 06.2015

Jaki budynek jest najwa?niejszy w ka?dym francuskim mie?cie? Merostwo! W?adze Saint-Etienne ?yj? przysz?o?ci?

Francja jest najch?tniej odwiedzanym krajem ?wiata. Ka?dego roku przyje?d?a do niej ponad 80 mln turystw z zagranicy. Do tego trzeba doda? 66 mln samych Francuzw, ktrzy uwielbiaj? kr?ci? si? w k?ko po w?asnym kraju. To prawdziwe turystyczne imperium. Read more →

Je?yk we mgle

1323119639_ezhik-v-tumane

Najpierw by? zbir opowiada? o Je?yku i Nied?wiedziu. Potem narodzi? si? film ,,Je?y we mgle” fot. pinterest

Dzieci uwielbiaj? animowane filmy. Jedyn? osob? na planecie, ktra kocha je jeszcze bardziej, jest zwykle mama tych?e dzieci. Read more →

Nauka j?zyka dla opornych

img_1914

Mam umys? ?cis?y. Co oczywi?cie samo w sobie nie jest jeszcze strasznym nieszcz??ciem. Dzi?ki temu mo?na przecie? zosta? fizykiem teoretycznym lub in?ynierem budowy drg i mostw. Read more →

O szasz?yku, wszystko co mo?na napisa?

szasz?yki

Gotowe nasze pierwsze majowe szasz?yki. Serwowane z domowej roboty gruzi?skim sosem tkemali z mirabelek

Mylicie si?, je?li my?licie, ?e 1 maja w Rosji oznacza huczne obchody Mi?dzynarodowego ?wi?ta Pracy. Pochody to ju? przebrzmia?a pie?? przesz?o?ci. Read more →

Paryskie smaki (recenzja)

2

DSC_0029

Pi?knie wydany przewodnik. Jak mwi Mama Moja ,,ci??ka… znaczy porz?dna ksi??ka”

S? tacy, ktrzy kupuj? setki par butw. Inni kolekcjonuj? torebki lub zegarki. A jeszcze inni nie potrafi? si? oprze? przed wydaniem pieni?dzy na kolejny miecz ?wietlny rodem z Gwiezdnych Wojen. Ja kupuj? ksi??ki. Wiem co sobie pomy?leli?cie. Jeszcze jedna egzaltowana blogerka, ktra prbuje podrasowa? swoje IQ, rzucaj?c mi?dzy s?owami, ?e kocha szelest przewracanych stron. Ot? nie.

Read more →

Jak z drewnianej ?y?ki zrobi? z?ot? KONKURS

DSC_0026

To u?amek mojej Choch?omowej kolekcji. Wszelkie pytania w stylu ..i po co to komu” b?d? traktowa? jak prowokacj?

Do rosyjskiego desingnu mam ambiwalenty, ?eby nie powiedzie? lekko schizofeniczny, stosunek. Read more →

Najprostszy przepis na Pasch?

DSC_0029

P? godziny przygotowa? i 6 godzin w lodwce. Szybko, prosto, efektownie

Wielkanoc zwykle sp?dzamy w Polsce. I cho? od wielu lat mj prawos?awny m?? uczestniczy w naszym katolickim ?wi?towaniu i tak co roku, jeszcze raz musz? mu t?umaczy?, co si? b?dzie dzia?o. Najwyra?niej je?li cz?owiek od dziecka nie nasi?knie tradycj?, to p?niej nie sposb si? tego nauczy?.

Read more →

Paryskie Chinatown

DSC_0100

Przybywaj?cy do Chinatown turystw wita symbolizuj?cy szcz??cie i d?ugowieczno?? ?uraw mand?urki. Jest on dla Chi?czykw tym, czym dla Polakw bocian. Czyli ,,je?li on tu ?yje to i my mo?emy”

Jest takie miejsce w stolicy Francji, w ktrym, z niezrozumia?ych dla mnie przyczyn, wyj?tkowo nie roi si? od t?umu turystw. To prawda, ?e nie stoi tam wie?a Eiffla i nie unosi si? snobistyczna atmosfera, ktra pozwala ka?demu westchn?? nad kieliszkiem Kir Royal ze s?owami ,,Pary? jest taki pi?kny o tej porze roku…. To jednak miejsce zupe?nie wyj?tkowe, ktre pozwala tury?cie za europejski bilet lotniczy nagle znale?? si? w sercu Azji. Pary? mo?e bowiem poszczyci? si? najwi?kszym w Europie Chinatown.

Read more →