Jak przygoda to tylko w Parku Gorkiego

Park Gorkiego wej?cie

Park Gorkiego wita nas monumentalnie i z odrobin? autoironii

Moskwa to nie Pary?. W niej nie sposb zakocha? si? od pierwszego wejrzenia. Przera?a ogromem i przestrzeni?, przyt?acza architektur? i kolorami. A je?li nawet jaki? przyjezdny si? uprze i zachwyci tym miastem to zwykle jest to uczucie jednostronne. Moskwa nie kocha turystw.

Jest niczym kapry?na kobieta nie do zdobycia. Zmusza swych wielbicieli do pokonywania ogromnych odleg?o?ci, gania w gr? i w d? po niesko?czenie d?ugich ruchomych schodach metra, wciska do podziemnych przej?? pod sze?ciopasmowymi ulicami. Ka?e bezlito?nie wmiesza? si? w g?sty t?um, ktry wci?? p?dzi oraz samochody, ktre bezustannie stoj? w korku. Poddaje prbie mrozu poni?ej dwudziestu stopni w zimie i wystawia na dzia?anie ?aru oraz spalin latem. Je?li jednak jest si? wytrwa?ym, to w ko?cu udaje si? poskromi? t? z?o?nic?. Wtedy poznaje si? inn? Moskw?. Odkrywa si? jej zielone bulwary, parki ze stawami i kana?ami, uliczki pe?ne przepi?knych kamienic, zagubione gdzie? mi?dzy domami ma?e bia?e cerkwie. Niezliczon? liczb? teatrw, galerii, muzew, restauracji z egzotyczn? dla nas kuchni? z Kaukazu i Azji. Poznaje si? miasto, w ktrym znale?? mo?na niemal wszystko.

Park Gorkiego katok

Katok czyli lodowisko ma oczywi?cie swoj? opraw? graficzn?. Matrioszek zabrakn?? nie mog?o

DSC_0087

Artystyczna instalacja w Parku Gorkiego inspirowana chatk? na kurzej n?ce

Ale jest w Moskwie takie miejsce, ktre pozwala si? w tym mie?cie zakocha? od razu. To Park Gorkiego. Ja zakocha?am si? tu w Moskwie tej zimy. Podobno w innych porach roku rwnie? nie sposb nie da? si? uwie??. Zim? park zmienia si? w ogromne lodowisko. Musz? si? przyzna?, ?e nie lubi? je?dzi? na ?y?wach, panicznie boj? si? przewrci?, a kr?cenie si? w k?ko bez celu wydaje mi si? strasznie nudnym zaj?ciem. Z drugiej strony wycieczka na ?y?wy to w Rosji jeden z najbardziej romantycznych pomys?w na randk?. Dlatego po lodzie bez przerwy ?lizga si? ca?e towarzystwo Anny Kareniny. A na lodowisku w Parku Gorkiego poznali si? i pokochali rodzice M??a Mojego. Postanowi?am si? wi?c podda? romantycznemu nastrojowi i wybra? si? z Ukochanym na ?lizgawk?.

Park Gorkiego lodowisko

Uliczki parku zamieniono w ogromn? ?lizgawk?

DSC_0076

Na lodowisko dla dzieci od 3 do 12 lat jest oddzielne wej?cie i oddzielna przebieralnia. Bez dziecka nas nie wpu?cili

DSC_0072

Mi? pchaczek dla dzieci, by ?atwiej si? utrzyma? na ?y?wach. Gdyby tylko by?y troch? wi?ksze… A tak rol? mi?ka musia? wzi?? na siebie M?? Mj

Je?li wyobra?acie sobie, tak jak ja, ?e lodowisko w Parku Gorkiego, to przypominaj?cy nale?nik plac pokryty lodem, to mylicie si? tak jak ja. Nikt tu nie kr?ci si? w k?ko. ?lizgawka to w??sze i szersze uliczki rozci?gaj?ce si? mi?dzy drzewami. Jazda na ?y?wach przypomina spacer po parku. Nikt si? nie spieszy, nikt nie ?ciga i wszystkim towarzyszy mi?a muzyka, smooth jazz i standardy ?wiatowej muzyki. Oprcz g?wnej trasy, jest zamarzni?te boisko dla hokeistw, lodowisko dla ucz?cych si? przysz?ych mistrzw figurowych oraz oddzielna ?lizgawka dla ma?ych dzieci z rodzicami. Ca?o?? pokryta lodem to, a? 18 000 m kw. Dooko?a zamarzni?tej cz??ci parku ci?gnie si? drewniany pomost, z ktrego ?y?wiarzy podziwia? mog? ci, ktrzy nie s? w stanie utrzyma? si? na ?y?wach.

DSC_0099

?lizgaj?cym si? przygrywa muzyka, a po?rodku stoi muzyczno-?wietlna instalacja. Rozmiar klocka 8x8x8 m, uzbrojony w 30 tys. elektrycznych diod. W nocy pewnie du?o lepszy efekt…

Park Gorkiego lodowisko pomost

Drewniany pomost, dla tych ktrzy sami nie umiej? je?dzi? na ?y?wach, ale lubi? po?mia? si? z innych

DSC_0052

Francuska nostalgia… Restauracja ,,Skrzyde?ko czy n?ka”.

 

DSC_0065

Nie by?abym sob?, gdybym czego? nie przek?si?a 🙂 Trzy hot-dogi do wyboru: od lewej niemiecki, francuski i du?ski. M?? mj g?osuje na du?ski, taki jak w ikea tylko rozmiar nie XS a XL. A do popicia gor?cy napj na bazie cidru

DSC_0041

Miniknajpek by?o kilkana?cie

DSC_0094

I na kaw? jest gdzie wpa??. Wszystko dost?pne rwnie? dla tych, ktrzy poruszaj? si? na ?y?wach

DSC_0123

Na terenie parku s? cztery budki, w ktrych mo?na naostrzy? ?y?wy

Z do?wiadczenia wiem, ?e umiej?tno?ci organizacyjne nie s? najwi?ksz? zalet? Rosjan, wi?c z gry by?am troch? sceptycznie nastawiona. Ale tutaj nie ma si? do czego przyczepi?. Cztery wej?cia na lodowisko, cztery punkty sprzeda?y wej?ciwek. Bilet mo?na kupi? te? w Internecie i przynie?? go na swoim smartphonie. ?adnych kolejek. Wygodna czysta przebieralnia i przechowalnia butw. Ma?e kafejki, kilka restauracji dost?pnych dla ?y?wiarzy. Nie masz na czym si? ?lizga?? ?y?wy wypo?yczysz za darmo, wystarczy zap?aci? 1000 rubli zastawu. Bilet na lodowisko tylko 300 rubli i bez ogranicze? czasowych. Je?li rwnie pi?knie jest tu w pozosta?e pory roku, to nie dziwi, ?e Park Gorkiego nale?y do 25 lokalizacji na ?wiecie, w ktrym u?ytkownicy FB loguj? si? najcz??ciej do swoich kont. To po prostu chce si? pokaza? innym. ?a?owa?am tylko, ?e wybrali?my si? rano, wieczorem, gdy wszystko jest wspaniale o?wietlone jest zapewne jeszcze bardziej romantycznie…

 

DSC_0150

Plan parku, nie przeszli?my nawet 20 procent. Trzeba wrci? tu na wiosn?

DSC_0160

Do Parku Kultury im. Gorkiego nie sposb nie trafi?. Wystarczy dojecha? do przystanku metra o tej samej nazwie. Dla polskich turystw, napisy po polsku 🙂

 

Informacje dodatkowe:

http://www.park-gorkogo.com/places/ice-rink/

Lodowisko czynne od wtorku do niedzieli od 10.00 do 23.00. Przerwa techniczna 15.00-17.00

2 Thoughts on “Jak przygoda to tylko w Parku Gorkiego

  1. Napisz prosz? jak Moskwa jest przystosowana do osb poruszaj?cych si? na wzku inwalidzkim. Dzi?ki!

    • Anna Tarasov on Kwiecień 29, 2015 at 2:34 pm said:

      Boj? si?, ?e w ogle nie jest przystosowana. Co prawda nie sprawdza?am dok?adnie, je?li chodzi o wzki inwalidzkie, ale moje do?wiadczenie mamy z ma?ym dzieckiem w wzku, nie wr?? najlepiej. Wydaje mi si?, ?e moskiewskie metro nie jest do zdobycia dla osoby niepe?nosprawnej. Ruchome schody ci?gn? si? w niesko?czono??, bo metro jest bardzo g??bokie, a ja do tej pory nie widzia?am ani jednej windy do metra. Do tego wsz?dzie s? przej?cia podziemne, ktre czasami maj? po?o?one na schodach takie ,,tory” dla k? wzkw, ale skorzysta? z nich mo?e tylko kamikadze. Niestety Pary? wcale nie jest du?o bardziej przyjazny dla wszelkiego rodzaju wzkw. Ale obiecuj?, ?e dok?adnie zbadam spraw? i opisz? wszystko ze szczeg?ami. Dzi?ki za trop.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Post Navigation