Tag Archives: Wr?enie Z Blinw

Racuchy dro?d?owe, czyli oficjalne otwarcie Maslenicy

DSC_0036

Na otwarcie Maslenicy proponuj? zamiast blinw przepyszne racuchy dro?d?owe ze ?mietan?

Ruszy?a Maslenica, czyli prawos?awny karnawa?! Czeka nas tydzie? pieczenia i jedzenia blinw, czyli rosyjskich nale?nikw. W?a?nie tak pieczenia, a nie sma?enia. Tradycyjne dro?d?owe bliny by?y pieczone w piecu bez obracania na drug? stron?. Dlatego do dzisiaj zachowa? si? w j?zyku rosyjskim powiedzenie ,,piec bliny, chocia? w rzeczywisto?ci ju? dawno sma?y si? je na patelni.

Read more →