Tag Archives: Ma??e?stwo A Polityka

Jak moje ma??e?stwo sta?o si? spraw? polityczn?

Europe map

Mapy, granice, flagi…

Kiedy cz?owiek si? zakocha, to ma?o my?li o tym, w co si? pakuje. M??a Mojego pozna?am w 2001 roku we Francji i musz? si? przyzna? ma?o mnie obchodzi?o, ?e jest Rosjaninem. Zakochujesz si? przecie? zwykle w facecie, a nie w jego paszporcie. Swoj? naiwno?? t?umaczy? mog? tylko tym, ?e wszyscy byli?my w Pary?u cudzoziemcami, a na pocz?tku XXI wieku wydawa?o si?, i? ca?y ?wiat jest globaln? wiosk?, no i oczywi?cie mi?o?? odbiera cz?owiekowi rozum.

Read more →